Общи условия

Сайтът https://fabele.bg представлява онлайн платформа за електронна търговия – за покупко-продажба на обявените в него стоки и услуги.

Преди да започнеш да използваш информационните и търговски услуги, предлагани на сайта, моля, прочети внимателно Общите условия, които определят твоите права и задължения при ползването на сайта. Използването на сайта и регистрирането на поръчка чрез него се считат за съгласие с посочените условия.

I. Дефиниции

В настоящите общи условия, когато използваме следните думи и изрази, те ще имат следното значение:

 1. „Магазинът“ е електронният магазин на нашата компания, предлагащ стоки и услуги онлайн на потребителите.
 2. „Потребител“ е всеки, който използва услугите на магазина, като например пазарува стоки или се абонира за бюлетин.
 3. „Продукт“ са всички стоки и услуги, предлагани от магазина
 4. „Сайтът“ е уебсайтът на магазина, който потребителите използват за достъп до услугите на магазина.
 5. „Лични данни“ означава всякаква информация, която може да идентифицира потребител, като например име, адрес, телефонен номер, електронна поща и др.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Потребителите могат да ползват магазина и да правят покупки само в случай, че са пълнолетни и имат законната правоспособност за сключване на договори.

Потребителите са задължени да предоставят точна, актуална и пълна информация при регистрацията си в магазина.

Потребителите не могат да използват магазина за незаконни или недобросъвестни цели, включително за копиране, разпространение или публикуване на нелегално съдържание.

Магазинът си запазва правото да променя или прекратява услугите, които предлага в сайта, по всяко време и без предизвестие.

Магазинът не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби, произтичащи от използването му по неправилен или злоумишлен начин.

Магазинът не носи отговорност за недостатъци, произтичащи от неправилна употреба на стоките.

Потребителят е длъжен да съобразява своето поведение в процеса на използване на магазина с добрия нрав и обичаите на Интернет общността и да не нарушава никакви закони или права на трети лица.

Магазинът има право да прекрати достъпа до сайта за потребители, които не спазват Общите условия за ползване, всякакви други договорни условия или закони.

Потребителят има право да се откаже от използването на магазина по всяко време, като прекрати своя регистрационен профил.

Магазинът има право да променя всяко време Общите условия за ползване, като публикува нова версия на сайта. Потребителят следва да преглежда редовно Общите условия за ползване, за да се запознае с евентуалните промени.

При спазване на условията на настоящите Общи условия за ползване на Електронния магазин, Потребителят има право да ползва услугите на магазина в съответствие с техните функционалности.

Потребителят не може да използва Електронния магазин или неговите услуги, включително за покупка на стоки, с незаконни или недобросъвестни цели.

Магазинът има право да ограничи, прекрати или промени достъпа на Потребителя до Електронния магазин или неговите услуги, в случай че магазинът има основание да смята, че Потребителят нарушава настоящите Общи условия за ползване или приложимите закони.

Във всички случаи, когато Потребителят е нарушил настоящите Общи условия за ползване или приложимите закони, магазинът има право да предприеме необходимите правни действия за защита на своите интереси, включително да иска от Потребителя да плати за вредите, произтичащи от нарушението му.

Настоящите Общи условия за ползване и възникналите между страните спорове, свързани с тяхното тълкуване, отношенията между Потребителя и магазина и всички правоотношения, произтичащи от използването на Електронния магазин, подлежат на приложение на българското право.

Всички спорове между Потребителя и магазина, произтичащи от използването на Електронния магазин и не могат да бъдат решени по споразумение между страните, ще бъдат разглеждани от съответните компетентни български органи.

Отговорност на потребителя

Потребителят носи пълната отговорност за ползването на онлайн магазина и за спазването на общите условия и правилата за ползване на онлайн магазина. Потребителят носи отговорност за предоставянето на правилните данни при регистрацията си в онлайн магазина и за актуализирането на тези данни, когато е необходимо.

Потребителят носи отговорност за сигурността на своята регистрация в онлайн магазина и за неизползването на регистрацията от трети лица. Потребителят носи отговорност за запазването на паролата за достъп до регистрацията си в онлайн магазина в тайна и за използването й само от него. Потребителят носи отговорност за правилното използване на онлайн магазина и за спазването на всички закони, разпоредби и правила, свързани с ползването на онлайн магазина.

Промоции и отстъпки

Магазинът може да предлага промоции и отстъпки на своите потребители. Тези промоции и отстъпки са обект на специални условия и могат да бъдат променяни или прекратявани по всяко време, без предизвестие.

Регистрация на потребителски профил

За да ползват услугите на онлайн магазина, потребителите трябва да се регистрират и да създадат потребителски профил. При регистрацията, Потребителят трябва да предостави лична информация, като име, фамилия, адрес за доставка, електронна поща и телефонен номер. Всички лични данни ще бъдат обработвани съгласно нашата Политика за поверителност.

Потребителят може да завърши поръчка в магазина и без нужда от регистрация, но в тези случаи, той има ограничени права в частта проследяване и преглеждане на направените вече поръчки през сайта на Fabele.

Заплащане на поръчани стоки

Плащането на поръчката може да се извърши посредством различни методи на плащане, като кредитна или дебитна карта, или с наложен платеж при доставка от куриерска компания. Всички онлайн плащания са защитени чрез SSL протокол и секретни автоматично генерирани токъни, за всяка различна поръчка.

Доставка на поръчани артикули

Доставката на поръчаните стоки се извършва на посочен от Потребителя адрес за доставка. При поръчки над 200,00 лв. (двеста лева), доставката е безплатна. При получаване на стоките, Потребителят трябва да провери дали са в съответствие с поръчката и дали няма повреди по тях. Ако открие дефекти или проблеми свързани с поръчания продукт, клиентът има правото да го върне.

Доставката се извършва единствено чрез куриерска услуга на следните куриерски фирми:

 • ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
 • Спиди АД

Връщане на продукти

Потребителят има право да върне поръчаните продукти в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването им, при условие, че стоките са в същото състояние, в което са били получени.

За да се възползва от правото си да върне продукт в 14 дневен срок от получаването му, Потребителят трябва да е спазил следните условия:

 • Продуктът трябва да бъде във вида, в който е получен;
 • Етикетите (ако има такива) не трябва да бъдат премахнати;
 • Продуктът не трябва да е носен;
 • Продуктът не трябва да е пран, гладен или парфюмиран;
 • Продуктът не трябва да съдържа никакви странични миризми.

Потребителят няма право да връща продукт, закупен от магазин Fabele, ако видът на продукта се категоризира като бельо, както и ако е изработен по поръчка от негова страна.

Под бельо, в настоящия договор трябва да бъдат считани следните категории продукти:

 • Бикини, слипове, прашка и боксерки;
 • Боди;
 • Сутиени;
 • Чорапи.

Във всеки останал случай, правото за връщане или за замяна, и/или за възстановяване на сумата е обективно – в 14 (четиринадесет) дневния срок от дата на получаване на закупения продукт. Паричните разноски за връщане на продукт/и се дължи от Потребителя, освен в случаите, когато не е уточнено друго.

Прекратяване на договора

Настоящият договор се счита за прекратен в случаите на изпълнение на поръчката или отказ от нея.

Потребителят може да прекрати договора без дължимо заплащане и без да се посочва причина, като уведоми магазина за желанието си да върне закупения продукт в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката.

В случай на връщане на продукт, Потребителят е длъжен да го върне на магазина в състояние, в което може да бъде продаден отново, с всички етикети и опаковки, в които е получил продукта.

Магазинът има право да откаже връщане на продукт, ако установи, че той е бил употребяван, увреден или носи следи от употреба.

При връщане на продукт, магазинът ще възстанови платената сума на Потребителя в срок от 10 до 14 (десет до четиринадесет) дни от датата на получаване на върнатия продукт. Възстановяването на сумата се извършва по посочена от Потребителя банкова сметка. Не се възстановяват суми чрез пощенски записи, куриерски услуги и др.

При желание на Потребителя да върне закупена стока в упоменатия 14 дневен срок след получаването й, може да го направи чрез попълване на електронна форма на формуляр за замяна/връщане.

Формуляр за замяна/връщане на закупена стока.

Връщането на стоки е за сметка на Потребителя, освен ако магазинът не е посочил друго.

Магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчки в случай на форсмажорни обстоятелства (непредвидени обстоятелства, наводнения, земетресения, пожари, войни и други извънконтролни обстоятелства).

Права на интелектуална собственост

Всички материали, публикувани в сайта на магазина, включително текстове, изображения, графики, лога и дизайн, са собственост на магазина или на трети страни, които са предоставили разрешение за използване на тези материали. Никоя част от тези материали не може да бъде копирана, разпространявана, променяна или използвана без писменото разрешение на магазина или на съответните трети страни.

Ограничение на отговорността

Магазинът не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, пряко или косвено причинени от използването на сайта или на информацията, съдържаща се в него. Магазинът не гарантира, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време или че информацията в него е точна, пълна или актуална.

Конфиденциалност

Магазинът зачита личната неприкосновеност на потребителите и гарантира защита на техните лични данни. Поверителността на данните на потребителите е регулирана от политиката за поверителност на магазина.

Разрешаване на спорове

Всички възникнали спорове между Потребителя и Магазина се решават чрез споразумения или медиация. Когато не е възможно или не е постигнато споразумение, тогава може да се решат чрез българското право по съдебен ред.

Актуализации на Общите условия

Версия 1.0 – Първа версия на Общи условия валидна от 01.03.2023 г.

ПРОФИЛ
ЛЮБИМИ
Вход
СЪЗДАЙ СВОЯ ПРОФИЛ

Връзка за задаване на нова парола ще бъде изпратена на посочения имейл адрес.

Регистрирайки профил в нашия магазин, ще можеш да пазаруваш по-бързо, да разглеждаш хронологията на твоите поръчки и да получаваш допълнителна информация за продуктите. Твоите лични данни ще бъдат обработвани съгласно нашата „Политика за поверителност“ и „Бисквитки“

Възстановяване на парола

Не помниш паролата? Въведи потребителското име или Email адреса. Ще ти изпратим линк за смяна на паролата.

КОШНИЦА 0

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ 0