Поверителност

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) по разпространен, като GDPR и всяко друго приложимо законодателство на Република България.

Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за конфиденциалност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

„Фабеле“ ЕООД е търговското наименование на Fabele.

Фирма: „Фабеле“ ЕООД
ЕИК: 206646987
Адрес на управление: гр. Сливен, жк. Стоян Заимов 84
Email: office@fabele.bg

Видове лични данни, които събираме и обработваме

Видовете лични данни, които събираме и обработваме, могат да варират в зависимост от ползването на нашия онлайн магазин или услуга. Най-общо, тези данни могат да включват:

 • Идентификационна информация, като име, адрес, електронна поща и телефонен номер.
 • Финансова информация, като данни за кредитни карти, банкови сметки и други финансови данни, които могат да се изискват за обработка на плащания.
 • Данни за транзакции, като информация за покупките, които правите в нашия онлайн магазин, включително дати на покупките, суми и продукти.
 • Информация за доставка, като адрес за доставка и данни за контакт на получателя.
 • Информация за демографските данни, като възраст, пол, местоположение и други подобни данни.
 • Данни за потребителския профил, като потребителско име, парола, история на покупките и други подобни данни, които могат да се изискват за управление на Вашия профил.
 • Данни за устройства и сесии, като информация за браузъра, IP адреси, тип устройство, операционна система и други подобни данни, които можем да съберем автоматично, когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите услуги.

Тези данни се събират с цел да можем да предоставим нашите услуги, да управляваме профили на потребителите, да обработваме плащания, да осигурим доставка на продукти, да анализираме и подобряваме нашите услуги и да изпращаме маркетингови материали, когато това е разрешено от законодателството и съответните регулации.

Всички събрани данни се обработват в съответствие с нашата политика за поверителност и могат да се използват само за определените цели, за които са събрани.

Целите, за които използваме Вашите лични данни

Ние използваме личните данни, които ни предоставяте, за да можем да предоставим нашите услуги и да управляваме взаимоотношенията с нашите клиенти. Конкретните цели, за които използваме Вашите лични данни, могат да варират в зависимост от услугите, които предоставяме. Най-общо, тези цели могат да включват:

 • Предоставяне на услугите, които сте поискали – Вашите лични данни се използват, за да можем да осъществим Вашите поръчки и да предоставим услугите, които сте поискали от нас.
 • Управление на профила на потребителя – Личните данни, които сте предоставили при регистрацията на Вашия профил, се използват за управление на Вашия профил, включително за поддръжка на сигурността на Вашия профил и за улесняване на бъдещи покупки.
 • Обработка на плащания – Ако правите покупка през нашия онлайн магазин, Вашите лични данни, свързани с плащанията, могат да се използват за обработка на транзакциите и за защита от измами.
 • Доставка на продукти и услуги – Вашите лични данни, свързани с адреса за доставка и данните за контакт, могат да се използват за осигуряване на доставка на поръчаните от Вас продукти или услуги.
 • Информационни цели – Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви информираме за нашите услуги, нови продукти, промоции и други подобни материали, когато това е разрешено от законодателството и съответните регулации.
 • Анализ и подобрение на услугите ни – Можем да използваме Вашите лични данни за статистически анализ и изследвания, за да можем да подобрим нашите услуги и да ги направим по-подходящи за нуждите на нашите клиенти
 • Съответствие с правните изисквания – Ние можем да обработваме Вашите лични данни, за да изпълним правните си задачи, когато това е необходимо. Например, ако законът изисква да предоставим Вашите лични данни на държавни органи, или ако е необходимо да защитим правата, имуществото или сигурността на нашата компания или нашите потребители.

Също така можем да използваме Вашите лични данни за вътрешни цели на компанията, като например за управление на клиентския ни списък, за подобряване на нашите услуги, за измерване на ефективността на маркетинговите ни кампании и за предотвратяване на измами и злоупотреби.

Ние също така можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви уведомим за наши нови продукти и услуги, като изпращаме електронна поща, съобщения или други форми на комуникация, когато сте дали съгласието си за това или когато това е разрешено от закона. Ако не желаете да получавате такива съобщения от нас, можете да се откажете по всяко време, като използвате линка за отписване, който се намира във всяко такова съобщение.

Нашата компания ще съхранява и обработва Вашите лични данни само за периодите, необходими за постигане на целите, за които са били събрани, освен ако, закона не изисква по-дълъг срок на съхранение или ако е необходимо за защита на правата, имуществото или сигурността на нашата компания или нашите потребители.

За какъв период от време пазим Вашите лични данни?

Количеството време, за което пазим Вашите лични данни, зависи от целта, за която са събрани. Когато събираме лични данни, ги пазим за период, необходим за изпълнението на целта, за която са били събрани или за изпълнението на правови задължения. След този период личните данни се изтриват или анонимизират.

Ако сте дали съгласие за обработка на личните Ви данни, ще ги пазим до оттеглянето на това съгласие или докато целта на обработката е актуална. При закупуване на продукти или услуги, ще пазим Вашите данни в рамките на разумния период, необходим за обработка на плащанията и за решаване на потенциални проблеми, свързани със закупуването.

Ако имаме законово или регулаторно задължение да пазим Вашите данни за по-дълго време, ще ги пазим за периода, необходим за изпълнението на тези задължения.

Накрая, искаме да подчертаем, че пазенето на Вашите лични данни в рамките на определен период не означава, че тези данни се използват за каквото и да е друго освен за изпълнението на целта, за която са били събрани и не се споделят с трети страни, освен ако не е необходимо за изпълнението на маркетинговите цели.

Съхранение на информацията:

Всички лични данни, които ни предоставяте, се съхраняват на сигурно място и се използват само за целите, посочени в тази политика за поверителност. Ние не продаваме, не споделяме и не отдаваме под наем Вашата лична информация на трети страни, освен ако не сме получили предварителното Ви съгласие или не сме задължени да го направим в съответствие с приложимите закони.

За целите на съхранение на Вашите лични данни използваме услуги предоставени от SuperHosting, като всички лични данни се пазят на техни сървъри, които са позиционирани на територията на Република България. Всички данни свързани с Ваши поръчки, като имена, телефони, Email адреси и др. се запазват в база данни, която не може да бъде разчетена, дори при пробив.

Сигурност на информацията:

Ние прилагаме различни мерки за защита на Вашата лична информация, включително сигурност на транзакциите и защита от неоторизиран достъп. Въпреки това, никоя методика за предаване на информация по Интернет не е напълно безопасна, и затова не можем да гарантираме пълна сигурност на Вашата лична информация.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние взимаме сериозно защитата на Вашите лични данни и имаме въведени технически и организационни мерки за предпазването им от неоторизиран достъп, унищожаване, загуба, изменение или разглеждане. Тези мерки включват:

 • Криптиране на данни – Използваме криптиране на данни, за да предотвратим неоторизиран достъп до личните Ви данни, когато ги изпращаме или получаваме.
 • Достъп до данните – Достъпът до Вашите лични данни е ограничен само до служители или подизпълнители, които имат нужда от тях за изпълнението на своите задължения.
 • Редовна актуализация на софтуера – Актуализираме редовно софтуера, който използваме за обработката на Вашите лични данни, за да предотвратим опасности като хакерски атаки, вируси и други.
 • Физическа защита – Имаме контрол на достъпа до физическите места, където пазим личните Ви данни.
 • Системи за детекция на инциденти – Имаме системи за детекция на инциденти, които позволяват да се открият необичайни активности и да се предприемат действия за предотвратяване на загуби или утечки на данни.

Накрая, важно е да подчертаем, че ние не можем да гарантираме пълна сигурност на Вашите лични данни, тъй като никоя система за сигурност не е напълно непроницаема. Но, ако има нарушение на сигурността на Вашите лични данни, ние ще предприемем всички необходими действия, за да го ограничим и да уведомим Вас и регулаторните органи, ако е необходимо.

Какви са Вашите права?

Като потребител, Вие имате някои права, които са свързани със защитата на Вашата лична информация и данните, които ни предоставяте. Някои от тези права са:

 • Право на достъп – Имате право да поискате информация относно това каква лична информация събираме и как я използваме.
 • Право на корекция – Ако информацията, която имаме за Вас, е неточна или непълна, имате право да поискате да я коригираме или допълним.
 • Право на изтриване – Имате право да поискате да изтрием личната Ви информация, когато няма вече основателни причини да я обработваме.
 • Право на ограничаване на обработката – Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашата лична информация, когато тя е неточна, обработката е незаконна или има основателни причини да го направим.
 • Право на преносимост – Имате право да поискате да получите личната си информация, която ни предоставихте, в структуриран, общо приемлив формат или да поискате да я предадем на друга организация.
 • Право на възражение – Имате право да възразите срещу обработката на Вашата лична информация, ако тя е обект на легитимни интереси.
 • Право на оттегляне на съгласието – Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашата лична информация по всяко време, когато тази обработка се основава на Вашето съгласие.

За да упражните тези права, може да се свържете с нас по електронна поща или нашата онлайн форма за контакт. Ще направим всичко възможно, за да отговорим на Вашата заявка в срок от 30 дни.

В определени случаи, е възможно да изискваме от Вас да предоставите доказателство, че изискваните от Вас лични данни са Ваши.

В определени случаи, ако заявката, която сте отправили към нас е твърде сложна и трудоемка, е възможно да бъде придвижена към изпълнение в срок до 60 дни.

Във всички случаи, първата заявка направена от Ваша страна за предоставяне на личните Ви данни, които притежаваме за Вас е безплатна. Ако има следваща в период от 12 месеца, ние можем да изискаме от Вас да заплатите определена сума, за да можем да Ви ги предоставим.

Контрол върху информацията:

Ние осигуряваме на клиентите си контрол върху техните лични данни, като предоставяме възможност за преглед, редактиране и изтриване на информацията, която сме събрали за тях. Клиентите могат да поиска изтриване на техните лични данни, като се свържат с нас чрез контактната форма на нашия сайт.

Бисквитки:

Ние използваме „бисквитки“ (cookies), за да подобрим преживяването на клиентите на нашия сайт. Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на Вашето устройство и съдържат информация за предпочитанията Ви на сайта. Можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитки или да получите известия, когато сайтът ни се опитва да изпрати бисквитки. Бисквитките не съдържат лична информация, която да може да бъде разчетена от човек. Разберете повече за бисквитките в нашата Политика за бисквитките.

Свързани сайтове:

Нашата политика за поверителност се отнася само до нашия онлайн магазин и не обхваща свързани сайтове или услуги, които не са под нашия контрол. Ако посетите свързан сайт, трябва да прегледате техните политики за поверителност.

Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност или обработката на Вашата лична информация, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на нашия сайт.

Маркетинг:

Ние можем да използваме информацията, която ни предоставяте, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, свързани с нашите продукти и услуги, включително нови продукти, промоции и специални оферти. Ако не желаете да получавате маркетингови съобщения от нас, можете да се откажете от тях, като кликнете върху връзката „Отписване“ в края на всяко електронно писмо, което Ви изпращаме. Ако имате въпроси относно нашата политика за маркетинг, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на нашия сайт.

Ние можем да използваме и анализираме данните на клиентите, за да подобрим нашите маркетингови стратегии и да предоставяме персонализирано съдържание, реклами и промоции, които смятаме, че ще Ви интересуват. Всяка обработка на Вашата лична информация, свързана с маркетинг, ще бъде извършена съгласно приложимите закони и нашата политика за поверителност.

Ние можем да споделяме определени части от Вашата лична информация с партньори и доставчици на услуги, за да осигурим по-добри маркетингови услуги и продукти за нашите клиенти. Тези организации също трябва да спазват нашата политика за поверителност и да осигурят адекватна защита на Вашата информация.

Важно е да отбележим, че Вашето съгласие е необходимо за някои видове маркетингови дейности, като например изпращане на електронни бюлетини. Ако не сте дали изричното си съгласие за определени видове маркетинг, няма да получавате съответните съобщения от нас.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние можем да използваме услуги на трети страни, като например Google Analytics, Facebook, Instagram Analytics и други, за да събираме анонимна статистическа информация за това как потребителите използват нашия сайт и нашите продукти.

Тази информация може да включва IP адреси, тип на браузъра, операционна система, връзка към сайта, използвани уеб страници, време и дата на посещението, действията на потребителя на сайта и друга подобна информация.

Ние можем да споделяме тази анонимна информация с нашите партньори и доставчици на услуги, за да подобрим нашите продукти и услуги, както и за маркетингови цели. Тези организации също трябва да спазват нашата политика за поверителност и да осигурят адекватна защита на Вашата информация.

Трябва да отбележим, че ние не споделяме личната информация на нашите потребители с трети страни, освен ако това не е изрично посочено в нашата политика за поверителност, или ако сме получили изричното съгласие на потребителя за такова споделяне.

Какви са нашите практики по отношение на деца и лични данни на непълнолетни лица

Ние стриктно спазваме законите за защита на личните данни на деца и непълнолетни лица. Не събираме и не обработваме лични данни на деца и непълнолетни лица, освен ако това не е разрешено от закона и ако имаме явното съгласие на родителите или законните опекуни на детето.

Ако случайно сте родител на дете, което ни е предоставило неговите лични данни, моля, свържете се с нас веднага. Ние ще вземем необходимите мерки за защита на личните данни на Вашето дете и за зачитане на неговите права, съобразно законодателството.

Ако имаме основание да смятаме, че са ни предоставени лични данни на дете без съгласието на неговите родители или законните представители, незабавно ще предприемем действия за премахване на тези данни от нашите системи и записи.

Ние насърчаваме родителите и законните представители да следят дейностите на децата си онлайн и да участват активно в защитата на техните лични данни в Интернет. Ако имате въпроси или опасения относно личните данни на Вашето дете, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Промени в политиката за поверителност

Резервираме правото да променяме нашата политика за поверителност по всяко време, за да отразим изменения в нашите услуги или за да отразим промени в приложимите закони. Ако направим значителни промени в тази политика, ще Ви уведомим по подходящ начин, например чрез електронна поща или публикуване на известия на нашия сайт.

Жалба за обработка на лични данни

Ако имате жалба относно обработката на Вашите лични данни, можете да ни уведомите за това чрез контактната форма или на посочените в политиката за поверителност контакти. Ще разгледаме Вашата жалба в рамките на срока, който е установен от регулаторните органи и ще предприемем всички необходими действия, за да решим проблема. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Срок за отговор по Ваша жалба

Ние се стремим да отговорим на всички жалби относно личните Ви данни в рамките на максимум 30 дни след получаването им. Този срок може да бъде удължен до 60 дни, ако има обективни причини за това, например ако е необходимо да се извърши допълнителна проверка, или ако жалбата е много сложна и изисква по-дълъг период за проучване. В такъв случай ще Ви уведомим за причините за удължаване на срока за отговор. Ако желаете да получите повече информация относно Вашата жалба, моля свържете се с нас на посочените контакти в политиката за поверителност.

Жалби

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България данните за контакт с надзорния орган за защита на личните данни са следните:

https://www.cpdp.bg/index.php?p=home&aid=0

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

ПРОФИЛ
ЛЮБИМИ
Вход
СЪЗДАЙ СВОЯ ПРОФИЛ

Връзка за задаване на нова парола ще бъде изпратена на посочения имейл адрес.

Регистрирайки профил в нашия магазин, ще можеш да пазаруваш по-бързо, да разглеждаш хронологията на твоите поръчки и да получаваш допълнителна информация за продуктите. Твоите лични данни ще бъдат обработвани съгласно нашата „Политика за поверителност“ и „Бисквитки“

Възстановяване на парола

Не помниш паролата? Въведи потребителското име или Email адреса. Ще ти изпратим линк за смяна на паролата.

КОШНИЦА 0

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ 0